Нужно ли наполнять сайт классическими играми?
Войти
Регистрация

По алфавиту:

Bloodborne

РАЗРАБОТЧИКИ


 

Programmer:
 • Keisuke Oi
 • Yuki Kido
 • Masaaki Sakamoto
 • Takuya Harada
 • Takahiro Sugaya
 • SangHun Kim
 • Kazuaki Ito
 • Kyoichi Murata
 • Kenji Uchida
 • Jun Manabe (SOFPRO Co. Ltd.)
 • Dausuke Sato (RHINO STUDIOS INC.
 • Takuya Nishizawa (E-SMILE., CO.LTD)
 • Akito Muramatsu (CREEK & RIVER Co.,Ltd)
 • Akira Watanabe
 • Takeshi Suzuki
 • Naoki Tanaka
 • Keita Shibahara
 • Tomotaka Nakamura
 • Shun Okabe
 • Katsuhiko Sato
 • Daisuke Shibano
 • Hiroki Sakai
 • Keiji Sakaguchi (E-SMILE., CO.LTD)
 • Makoto Hasegawa
 • Seiji Goto
 • Kosuke Namiki
 • Shunta Magaribuchi
 • Satoru Kubota (CREEK & RIVER Co.,Ltd)
 • Takasuke Ando
 • Hiroshi Takada
 • Yu Kajii
 • Hironori Sakaguchi
 • Toshimitsu Koyachi
 • Kento Masuno

 

 • Jianxiong Hu
 • Motohiro Tsuzuki
 • Yosuke Ono
 • Yuki Tsutsumi
 • Hidetoshi Ishiyama
 • Hiro Tsuro
 • Tomonari Kuramochi
 • Koichiro Takita
 • Tetsuya Yamamoto
 • Takehiro Kakizawa
 • Isao Wada
 • Heeseong Nan
 • Toru Nakamura
 • Katsuhiko Sato
 • Kohei Yamamoto
 • Ryuishi Kiriyama
 • Hideaki Azuma

 

 
Game Designers 
 
Lead Game Designer Kazuhiro Hamatani    
Game Designers